eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3225

NGC 3225
Objekt NGC 3225 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3225 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.00'x1.0'
veľkosť: V=12.6m; B=13.3m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h25m9.9s; Dec= 58°8'59"
RedShift (z): 0.007118
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3225: na základe množstva červeného posunu (z) - 30.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3225 : PGC 30569, UGC 5631, MCG 10-15-77, CGCG 290-37, IRAS 10218+5824

Blízke objekty: NGC 3223, NGC 3224, NGC 3226, NGC 3227

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.