eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3227

NGC 3227
Objekt NGC 3227 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3227 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 4.10'x3.9'
veľkosť: V=10.3m; B=11.1m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h23m30.4s; Dec= 19°51'55"
RedShift (z): 0.003859
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3227: na základe množstva červeného posunu (z) - 16.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3227 : PGC 30445, UGC 5620, MCG 3-27-16, CGCG 94-28, IRAS 10207+2007, Arp 94, VV 209, KCPG 234B

Blízke objekty: NGC 3225, NGC 3226, NGC 3228, NGC 3229

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.