eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 327

NGC 327
Voorwerp NGC 327 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 327 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Ceti
Type: Sbc -
De hoekige afmetingen: 1.50'x0.6'
omvang: V=13.4m; B=14.3m
De helderheid van het oppervlak: 13.3 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 0h57m55.2s; Dec= -5°7'51"
roodverschuiving (z): 0.018239
De afstand van de zon tot NGC 327: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 77.0 Mpc;
Andere namen van het object NGC 327 : PGC 3462, MCG -1-3-47

Objecten in de buurt: NGC 325, NGC 326, NGC 328, NGC 329

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.