eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 327

NGC 327
Objekt NGC 327 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 327 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 1.50'x0.6'
magnitud: V=13.4m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h57m55.2s; Dec= -5°7'51"
rödförskjutning (z): 0.018239
Avståndet från solen till NGC 327: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 77.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 327 : PGC 3462, MCG -1-3-47

Närliggande objekt: NGC 325, NGC 326, NGC 328, NGC 329

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.