eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 327

NGC 327
objekt NGC 327 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 327 - galakse i stjernebildet Ceti
Typen: Sbc -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.50'x0.6'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.4m; B=14.3m
Overflate lysstyrke: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 0t57m55.2s; Dec= -5°7'51"
Rødforskyvning (z): 0.018239
Avstand fra solen til NGC 327: basert på redshiftverdien (z) - 77.0 Mpc;
Andre objektnavn NGC 327 : PGC 3462, MCG -1-3-47

Naboobjekter: NGC 325, NGC 326, NGC 328, NGC 329

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.