eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3281C

NGC 3281C
Objekt NGC 3281C ligger precis i mitten av bilden.

3281C - galax i stjärnbild Antliae
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.40'x0.3'
magnitud: V=13.3m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 12.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h32m59.3s; Dec= -34°53'11"
rödförskjutning (z): 0.009270
Avståndet från solen till NGC 3281C: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 39.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3281C : PGC 31173, ESO 375-63, MCG -6-23-53

Närliggande objekt: NGC 3281D, NGC 3281, NGC 3282, NGC 3283

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.