eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3281D

NGC 3281D
Objekt NGC 3281D ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3281D - galax i stjärnbild Antliae
Typ: SBcd - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.00'x0.4'
magnitud: V=14.0m; B=14.7m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h34m18.9s; Dec= -34°24'11"
rödförskjutning (z): 0.008819
Avståndet från solen till NGC 3281D: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 37.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3281D : PGC 31273, ESO 375-68, MCG -6-23-55

Närliggande objekt: NGC 3281B, NGC 3281A, NGC 3281, NGC 3281C

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.