eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3304

NGC 3304
Objekt NGC 3304 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3304 - galaxie v súhvezdí Malý lev
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.70'x0.6'
veľkosť: V=13.4m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h37m37.9s; Dec= 37°27'23"
RedShift (z): 0.023003
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3304: na základe množstva červeného posunu (z) - 97.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3304 : PGC 31572, UGC 5777, MCG 6-23-26, CGCG 183-32, CGCG 184-1, NPM1G +37.0276

Blízke objekty: NGC 3302, NGC 3303, NGC 3305, NGC 3306

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.