eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3306

NGC 3306
Objekt NGC 3306 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3306 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: SBm - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.40'x0.5'
veľkosť: V=13.4m; B=14.0m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h37m10.1s; Dec= 12°39'9"
RedShift (z): 0.009637
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3306: na základe množstva červeného posunu (z) - 40.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3306 : PGC 31528, UGC 5774, MCG 2-27-32, CGCG 65-68, IRAS 10345+1254

Blízke objekty: NGC 3304, NGC 3305, NGC 3307, NGC 3308

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.