eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 332

NGC 332
Obiekt NGC 332 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 332 - galaktyka w konstelacji Ryby
Тип: C -
Wymiary kątowe: 1.00'x0.5'
Wielkość gwiazd: V=14.0m; B=14.9m
Jasność powierzchni: 13.3 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 0h58m49s; Dec= 7°6'40"
Redshift (z): 0.017429
Odległość od Słońca do NGC 332: w oparciu o wartość redshift (z) - 73.6 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 332 : PGC 3511, UGC 609, CGCG 410-21

Sąsiadujące obiekty: NGC 330, NGC 331, NGC 333B, NGC 333

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.