eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 332

NGC 332
Objekt NGC 332 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 332 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: C -
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.5'
magnitud: V=14.0m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h58m49s; Dec= 7°6'40"
rödförskjutning (z): 0.017429
Avståndet från solen till NGC 332: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 73.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 332 : PGC 3511, UGC 609, CGCG 410-21

Närliggande objekt: NGC 330, NGC 331, NGC 333B, NGC 333

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.