eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 333

NGC 333
Objekt NGC 333 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 333 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: E? -
Vinkeldimensionerna: 1.60'x0.9'
magnitud: V=13.9m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 14.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h58m51.3s; Dec= -16°28'8"
rödförskjutning (z): 0.054077
Avståndet från solen till NGC 333: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 228.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 333 : PGC 3519, NGC 333A, MCG -3-3-13

Närliggande objekt: NGC 332, NGC 333B, NGC 333A, NGC 334

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.