eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 333

NGC 333
objekt NGC 333 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 333 - galakse i stjernebildet Ceti
Typen: E? -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.60'x0.9'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.9m; B=14.9m
Overflate lysstyrke: 14.4 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 0t58m51.3s; Dec= -16°28'8"
Rødforskyvning (z): 0.054077
Avstand fra solen til NGC 333: basert på redshiftverdien (z) - 228.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 333 : PGC 3519, NGC 333A, MCG -3-3-13

Naboobjekter: NGC 332, NGC 333B, NGC 333A, NGC 334

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.