eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3323

NGC 3323
Objekt NGC 3323 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3323 - galaxie v súhvezdí Malý lev
Typ: SB/P - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.00'x0.6'
veľkosť: V=13.4m; B=14.3m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h39m39.1s; Dec= 25°19'21"
RedShift (z): 0.017225
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3323: na základe množstva červeného posunu (z) - 72.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3323 : PGC 31712, UGC 5800, MCG 4-25-36, CGCG 124-49, IRAS 10368+2535

Blízke objekty: NGC 3321, NGC 3322, NGC 3324, NGC 3325

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.