eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3325

NGC 3325
Objekt NGC 3325 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3325 - galaxie v súhvezdí Sextant
Typ: E1 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x1.1'
veľkosť: V=12.7m; B=13.7m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h39m20.4s; Dec= -0°11'59"
RedShift (z): 0.018873
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3325: na základe množstva červeného posunu (z) - 79.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3325 : PGC 31689, UGC 5795, MCG 0-27-36, CGCG 9-93, NPM1G +00.0308

Blízke objekty: NGC 3323, NGC 3324, NGC 3326, NGC 3327

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.