eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3330

NGC 3330
Voorwerp NGC 3330 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3330 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Velorum
Type: II2p -
De hoekige afmetingen: 6.00'
omvang: V=7.4m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 10h38m46s; Dec= -54°6'54"
Andere namen van het object NGC 3330 : OCL 806, ESO 168-SC11

Objecten in de buurt: NGC 3328, NGC 3329, NGC 3331, NGC 3332

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.