eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3330

NGC 3330
Obiekt NGC 3330 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3330 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Żagiel
Тип: II2p -
Wymiary kątowe: 6.00'
Wielkość gwiazd: V=7.4m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 10h38m46s; Dec= -54°6'54"
Inne nazwy obiektów NGC 3330 : OCL 806, ESO 168-SC11

Sąsiadujące obiekty: NGC 3328, NGC 3329, NGC 3331, NGC 3332

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.