eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3330

NGC 3330
objekt NGC 3330 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3330 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Velorum
Typen: II2p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 6.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=7.4m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 10t38m46s; Dec= -54°6'54"
Andre objektnavn NGC 3330 : OCL 806, ESO 168-SC11

Naboobjekter: NGC 3328, NGC 3329, NGC 3331, NGC 3332

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.