eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3376

NGC 3376
Objekt NGC 3376 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3376 - galaxie v súhvezdí Sextant
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 0.80'x0.4'
veľkosť: V=13.4m; B=14.3m
Jas povrchu: 12.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h47m26.5s; Dec= 6°2'55"
RedShift (z): 0.019447
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3376: na základe množstva červeného posunu (z) - 82.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3376 : PGC 32231, UGC 5891, MCG 1-28-7, CGCG 38-13, KARA 443, NPM1G +06.0259

Blízke objekty: NGC 3374, NGC 3375, NGC 3377, NGC 3377A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.