eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3400

NGC 3400
Objekt NGC 3400 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3400 - galaxie v súhvezdí Malý lev
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.10'x0.7'
veľkosť: V=13.2m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h50m45.5s; Dec= 28°28'8"
RedShift (z): 0.004743
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3400: na základe množstva červeného posunu (z) - 20.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3400 : PGC 32499, UGC 5949, MCG 5-26-20, CGCG 155-25

Blízke objekty: NGC 3398, NGC 3399, NGC 3401, NGC 3402

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.