eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3403

NGC 3403
Objekt NGC 3403 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3403 - galax i stjärnbild Draconis
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 3.00'x1.3'
magnitud: V=12.2m; B=13.0m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h53m54.3s; Dec= 73°41'24"
rödförskjutning (z): 0.004210
Avståndet från solen till NGC 3403: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 17.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3403 : PGC 32719, UGC 5997, MCG 12-10-89, CGCG 333-62, IRAS 10502+7357, KARA 449, CGCG 334-4

Närliggande objekt: NGC 3401, NGC 3402, NGC 3404, NGC 3405-1

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.