eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3401

NGC 3401
Objekt NGC 3401 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3401 - av Henry Dreyer sa koordinater, föremålet hittades inte igen;
i stjärnbild Sextantis
Typ: NF -
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h50m19.8s; Dec= 5°48'42"

Närliggande objekt: NGC 3399, NGC 3400, NGC 3402, NGC 3403

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.