eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3401

NGC 3401
Voorwerp NGC 3401 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3401 - door Henry Dreyer zei coördinaten, het object werd niet opnieuw gevonden;
in het sterrenbeeld Sextantis
Type: NF -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 10h50m19.8s; Dec= 5°48'42"

Objecten in de buurt: NGC 3399, NGC 3400, NGC 3402, NGC 3403

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.