eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3402

NGC 3402
Voorwerp NGC 3402 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3402 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Hydrae
Type: E0 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 2.10'x2.1'
omvang: V=11.9m; B=12.9m
De helderheid van het oppervlak: 13.4 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 10h50m26.1s; Dec= -12°50'42"
roodverschuiving (z): 0.015274
De afstand van de zon tot NGC 3402: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 64.5 Mpc;
Andere namen van het object NGC 3402 : PGC 32479, NGC 3411, MCG -2-28-12

Objecten in de buurt: NGC 3400, NGC 3401, NGC 3403, NGC 3404

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.