eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3402

NGC 3402
Obiekt NGC 3402 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3402 - galaktyka w konstelacji Hydra
Тип: E0 - galaktyka eliptyczna
Wymiary kątowe: 2.10'x2.1'
Wielkość gwiazd: V=11.9m; B=12.9m
Jasność powierzchni: 13.4 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 10h50m26.1s; Dec= -12°50'42"
Redshift (z): 0.015274
Odległość od Słońca do NGC 3402: w oparciu o wartość redshift (z) - 64.5 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 3402 : PGC 32479, NGC 3411, MCG -2-28-12

Sąsiadujące obiekty: NGC 3400, NGC 3401, NGC 3403, NGC 3404

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.