eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3402

NGC 3402
Objekt NGC 3402 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3402 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 2.10'x2.1'
magnitud: V=11.9m; B=12.9m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h50m26.1s; Dec= -12°50'42"
rödförskjutning (z): 0.015274
Avståndet från solen till NGC 3402: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 64.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3402 : PGC 32479, NGC 3411, MCG -2-28-12

Närliggande objekt: NGC 3400, NGC 3401, NGC 3403, NGC 3404

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.