eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3401

NGC 3401
Objekt NGC 3401 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 3401 - Henry Dreyer řekl souřadnice, objekt nebyl znovu nalezen;
v souhvězdí Sextantis
Typ: NF -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 10h50m19.8s; Dec= 5°48'42"

Nedaleko objekty: NGC 3399, NGC 3400, NGC 3402, NGC 3403

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.