eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3406-2

NGC 3406-2
Objekt NGC 3406-2 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3406-2 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: P -
Uhlové rozmery: 0.50'x0.3'
veľkosť: V=12.9m; B=13.7m
Jas povrchu: 10.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h51m44.6s; Dec= 51°1'33"
RedShift (z): 0.023810
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3406-2: na základe množstva červeného posunu (z) - 100.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3406-2 : PGC 93106, UGC 5970, MCG 9-18-40, CGCG 267-20, KCPG 253B, PRC D-16

Blízke objekty: NGC 3405-2, NGC 3406-1, NGC 3407, NGC 3408

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.