eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3408

NGC 3408
Objekt NGC 3408 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3408 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.7'
veľkosť: V=13.5m; B=14.2m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h52m11.5s; Dec= 58°26'19"
RedShift (z): 0.031713
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3408: na základe množstva červeného posunu (z) - 134.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3408 : PGC 32616, UGC 5977, MCG 10-16-16, CGCG 291-6, IRAS 10490+5842

Blízke objekty: NGC 3406-2, NGC 3407, NGC 3409, NGC 3410

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.