eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3408

NGC 3408
Objekt NGC 3408 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3408 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.7'
magnitud: V=13.5m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h52m11.5s; Dec= 58°26'19"
rödförskjutning (z): 0.031713
Avståndet från solen till NGC 3408: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 134.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3408 : PGC 32616, UGC 5977, MCG 10-16-16, CGCG 291-6, IRAS 10490+5842

Närliggande objekt: NGC 3406-2, NGC 3407, NGC 3409, NGC 3410

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.