eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3409

NGC 3409
Objekt NGC 3409 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3409 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.2'
magnitud: V=14.1m; B=14.8m
Ytans ljusstyrka: 12.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h50m20.2s; Dec= -17°2'41"
rödförskjutning (z): 0.020524
Avståndet från solen till NGC 3409: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 86.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3409 : PGC 32470, MCG -3-28-12

Närliggande objekt: NGC 3407, NGC 3408, NGC 3410, NGC 3411

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.