eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3409

NGC 3409
Voorwerp NGC 3409 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3409 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Hydrae
Type: Sc - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.20'x0.2'
omvang: V=14.1m; B=14.8m
De helderheid van het oppervlak: 12.4 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 10h50m20.2s; Dec= -17°2'41"
roodverschuiving (z): 0.020524
De afstand van de zon tot NGC 3409: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 86.7 Mpc;
Andere namen van het object NGC 3409 : PGC 32470, MCG -3-28-12

Objecten in de buurt: NGC 3407, NGC 3408, NGC 3410, NGC 3411

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.