eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3409

NGC 3409
objekt NGC 3409 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3409 - galakse i stjernebildet Hydrae
Typen: Sc - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.20'x0.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.1m; B=14.8m
Overflate lysstyrke: 12.4 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 10t50m20.2s; Dec= -17°2'41"
Rødforskyvning (z): 0.020524
Avstand fra solen til NGC 3409: basert på redshiftverdien (z) - 86.7 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3409 : PGC 32470, MCG -3-28-12

Naboobjekter: NGC 3407, NGC 3408, NGC 3410, NGC 3411

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.