eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3411

NGC 3411
objekt NGC 3411 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3411 - galakse i stjernebildet Hydrae
Typen: E0 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 2.10'x2.1'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.9m; B=12.9m
Overflate lysstyrke: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 10t50m26.1s; Dec= -12°50'42"
Rødforskyvning (z): 0.015274
Avstand fra solen til NGC 3411: basert på redshiftverdien (z) - 64.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3411 : PGC 32479, NGC 3402, MCG -2-28-12

Naboobjekter: NGC 3409, NGC 3410, NGC 3412, NGC 3413

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.