eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3407

NGC 3407
Objekt NGC 3407 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3407 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.40'x0.7'
magnitud: V=13.6m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h52m17.8s; Dec= 61°22'46"
rödförskjutning (z): 0.016792
Avståndet från solen till NGC 3407: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 70.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3407 : PGC 32626, UGC 5978, MCG 10-16-17, CGCG 291-7

Närliggande objekt: NGC 3406-1, NGC 3406-2, NGC 3408, NGC 3409

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.