eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3410

NGC 3410
Objekt NGC 3410 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3410 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.5'
magnitud: V=14.2m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h51m53.6s; Dec= 51°0'23"
rödförskjutning (z): 0.027729
Avståndet från solen till NGC 3410: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 117.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3410 : PGC 32594, MCG 9-18-42, CGCG 267-21, ARAK 261

Närliggande objekt: NGC 3408, NGC 3409, NGC 3411, NGC 3412

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.