eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3519

NGC 3519
Obiekt NGC 3519 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3519 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Kil
Тип: III2p -
Wymiary kątowe: 8.00'
Wielkość gwiazd: V=7.7m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 11h4m2.7s; Dec= -61°22'5"
Inne nazwy obiektów NGC 3519 : OCL 844, ESO 128-SC30

Sąsiadujące obiekty: NGC 3517-2, NGC 3518, NGC 3520, NGC 3521

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.