eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3521

NGC 3521
Objekt NGC 3521 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3521 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 11.20'x5.4'
veľkosť: V=9.0m; B=9.8m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h5m48.8s; Dec= -0°2'13"
RedShift (z): 0.002672
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3521: na základe množstva červeného posunu (z) - 11.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3521 : PGC 33550, UGC 6150, MCG 0-28-30, CGCG 10-74, KARA 461

Blízke objekty: NGC 3519, NGC 3520, NGC 3522, NGC 3523

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.