eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3571

NGC 3571
objekt NGC 3571 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3571 - galakse i stjernebildet Crateris
Typen: SBa - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.00'x0.9'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.1m; B=13.0m
Overflate lysstyrke: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 11t11m30.4s; Dec= -18°17'24"
Rødforskyvning (z): 0.012472
Avstand fra solen til NGC 3571: basert på redshiftverdien (z) - 52.7 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3571 : PGC 34028, NGC 3544, ESO 570-11, MCG -3-29-1

Naboobjekter: NGC 3569, NGC 3570, NGC 3572, NGC 3573

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.