eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3571

NGC 3571
Objekt NGC 3571 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3571 - galax i stjärnbild Crateris
Typ: SBa - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 3.00'x0.9'
magnitud: V=12.1m; B=13.0m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h11m30.4s; Dec= -18°17'24"
rödförskjutning (z): 0.012472
Avståndet från solen till NGC 3571: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 52.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3571 : PGC 34028, NGC 3544, ESO 570-11, MCG -3-29-1

Närliggande objekt: NGC 3569, NGC 3570, NGC 3572, NGC 3573

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.