eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3596

NGC 3596
Objekt NGC 3596 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3596 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: SBc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 4.00'x3.8'
magnitud: V=11.3m; B=11.8m
Ytans ljusstyrka: 14.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h15m6.1s; Dec= 14°47'13"
rödförskjutning (z): 0.003979
Avståndet från solen till NGC 3596: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 16.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3596 : PGC 34298, UGC 6277, MCG 3-29-13, CGCG 96-13, KARA 472

Närliggande objekt: NGC 3594, NGC 3595, NGC 3597, NGC 3598

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.