eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3598

NGC 3598
Objekt NGC 3598 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3598 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.80'x1.3'
magnitud: V=12.3m; B=13.3m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h15m11.5s; Dec= 17°15'45"
rödförskjutning (z): 0.020501
Avståndet från solen till NGC 3598: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 86.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3598 : PGC 34306, UGC 6278, MCG 3-29-14, CGCG 96-14

Närliggande objekt: NGC 3596, NGC 3597, NGC 3599, NGC 3600

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.