eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3599

NGC 3599
Objekt NGC 3599 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3599 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 2.70'x2.1'
magnitud: V=12.0m; B=12.8m
Ytans ljusstyrka: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h15m26.8s; Dec= 18°6'37"
rödförskjutning (z): 0.002775
Avståndet från solen till NGC 3599: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 11.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3599 : PGC 34326, UGC 6281, MCG 3-29-15, CGCG 96-15

Närliggande objekt: NGC 3597, NGC 3598, NGC 3600, NGC 3601

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.