eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3597

NGC 3597
Objekt NGC 3597 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3597 - galax i stjärnbild Crateris
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.80'x1.4'
magnitud: V=12.7m; B=13.6m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h14m42s; Dec= -23°43'38"
rödförskjutning (z): 0.011675
Avståndet från solen till NGC 3597: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 49.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3597 : PGC 34266, ESO 503-3, MCG -4-27-5, AM 1112-232, IRAS 11122-2327

Närliggande objekt: NGC 3595, NGC 3596, NGC 3598, NGC 3599

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.