eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3597

NGC 3597
Objekt NGC 3597 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3597 - galaxie v súhvezdí Pohár
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.80'x1.4'
veľkosť: V=12.7m; B=13.6m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h14m42s; Dec= -23°43'38"
RedShift (z): 0.011675
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3597: na základe množstva červeného posunu (z) - 49.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3597 : PGC 34266, ESO 503-3, MCG -4-27-5, AM 1112-232, IRAS 11122-2327

Blízke objekty: NGC 3595, NGC 3596, NGC 3598, NGC 3599

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.