eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3613

NGC 3613
Objekt NGC 3613 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3613 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: E6 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 3.90'x1.9'
magnitud: V=10.9m; B=11.8m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h18m35.9s; Dec= 58°0'2"
rödförskjutning (z): 0.006785
Avståndet från solen till NGC 3613: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 28.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3613 : PGC 34583, UGC 6323, MCG 10-16-109, CGCG 291-49

Närliggande objekt: NGC 3611, NGC 3612, NGC 3614A, NGC 3614

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.