eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3614A

NGC 3614A
Objekt NGC 3614A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3614A - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: SBm - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.7'
magnitud: V=14.4m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h18m11.8s; Dec= 45°43'1"
rödförskjutning (z): 0.024372
Avståndet från solen till NGC 3614A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 102.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3614A : PGC 34562, MCG 8-21-14

Närliggande objekt: NGC 3612, NGC 3613, NGC 3614, NGC 3615

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.