eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3615

NGC 3615
Objekt NGC 3615 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3615 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: E4 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.40'x0.9'
magnitud: V=12.8m; B=13.8m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h18m6.5s; Dec= 23°23'51"
rödförskjutning (z): 0.022292
Avståndet från solen till NGC 3615: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 94.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3615 : PGC 34535, UGC 6313, MCG 4-27-12, CGCG 126-21

Närliggande objekt: NGC 3614A, NGC 3614, NGC 3616, NGC 3617

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.