eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3616

NGC 3616
Objekt NGC 3616 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3616 - enda stjärna i stjärnbild Leonis
Typ: * -
magnitud: B=12.3m
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h18m8.6s; Dec= 14°45'58"

Närliggande objekt: NGC 3614, NGC 3615, NGC 3617, NGC 3618

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.