eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3613

NGC 3613
Objekt NGC 3613 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3613 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: E6 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 3.90'x1.9'
veľkosť: V=10.9m; B=11.8m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h18m35.9s; Dec= 58°0'2"
RedShift (z): 0.006785
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3613: na základe množstva červeného posunu (z) - 28.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3613 : PGC 34583, UGC 6323, MCG 10-16-109, CGCG 291-49

Blízke objekty: NGC 3611, NGC 3612, NGC 3614A, NGC 3614

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.